Bajarang Ban Transliteration

 

Nishchaya prema pratiti te
Binaya kare sanaman
Tehi ke karaja sakala shubha
Siddha karai hanuman

Siya vara ramachandra pada jaya sharanam

Jaya hanumanta santa hitakari
Suni lijai prabhu vinaya hamari
Jana ke kaja bilamba na kijai
Atura dauri mahasukha dijai

Jaise kudi sindhu mahi para
Surasa badana paithi vistara
Age jaya lankini roka
Marehu lata ga-i suraloka

Jaya vibhishana ko sukha dinha
Sita nirakhi parama pada linha

Baga ujari sindhu maha bora
Ati atur yamakataru tora

Akshay kumar ko mara sanhara
Luma lapeta lanka ko jara
Laha samana lanka jari gai
Jaya jaya dhuni surapura nabha bhai

Aba bilamba kehi karana svami
Krpa karahu ura antarayami
Jaya jaya lakhana prana ke data
Atura hoi dukha karahu nipata

Jai giridhara jai jai sukhasagara
Sura samuha samaratha bhata nagara
Om hanu hanu hanu hanumanta hathile
Bairihi maru vajra ke kile

Gada vajra lai bairihi maro
Maharaja prabhu dasa ubaro
Omkara humkara maha prabhu dhavau
Vajra gada hanu vilamba na lavo

Om hri hri hri hanumanta kapisa
Om hu hu hu hanu ari ura shisha
Satya hohu hari shapatha payake
Ramaduta dharu maru dhayake

Jaya jaya jaya hanumanta agadha
Dukha pavata jana kehi aparadha
Puja japa tapa nema achara
Nahi janata kachhu dasa tumhara

Bana upavana maga giri grha manhi
Tumhare bala hau darapata nahi
Pamya parau kara jori manavau
Yahi avasara aba kehi gohravau

Jaya anjani kumara balavanta
Shankara suvana bira hanumanta
Badana karala kala kula ghalaka
Rama sahaya sada pratipalaka

Bhuta, preta, pisacha, nisachara
Agni baitala kala mari mar
Inhe maru tohi shapatha rama ki
Rakhu natha maryada nama ki

READ  What is the meaning of Hanuman Chalisa - 2

Janakasuta hari dasa kahavo
Taki shapatha bilamba na lavo
Jaya jaya jaya dhuni hota akasha
Sumirata hoy dusaha dukha nasha

Charana sharana kara jori manavau
Yahi avasara aba kehi goharavau
Uthu uthu chalu tohi rama dohai
Paya parau kara jori manai

Om cha cha cha cha chapala chalanta
Om hanu hanu hanu hanu hanumanta
Om ha ha hanka deta kapi chanchal
Om sa sa sahami parane khaladal

Apane jana ko turata ubaro
Sumirata hoy ananda hamaro
Yaha bajaranga bana jehi mare
Tahi kaho phir kauna ubare

Patha kare bajaranga bana ki
Hanumata raksha kare prana ki
Yaha bajaranga bana jo japai
Tate bhuta preta saba kampai

Dhupa deya aru japai hamesha
Take tana nahi rahai kalesha

Prema pratiti kapi bhajai
Sada dharai ura dhyan
Tehi ke karaja sakala shubha
Siddha karai hanuman

Siya vara ramachandra pada jaya sharanam

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.