Vaishnav Jan to ( वैष्णव जन तो )

Vaishnav Jan to ( वैष्णव जन तो )

रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम वैष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड़ परायी जाणे रे पर दुख्खे उपकार करे तोये मन अभिमान ना आणे रे वैष्णव जन तो तेने कहिये जे … सकळ लोक मान सहुने वंदे नींदा न करे केनी रे वाच काछ मन निश्चळ राखे धन धन जननी तेनी रे…